Humanities and Social Sciences

Raport Polska 2050

Editorial office

Zespół autorsko-redakcyjny: Michał Kleiber, Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki, Zdzisław Sadowski, Zbigniew Strzelecki

Contact

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN
adres: Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki,
piętro XXV, pokój 2503, tel./fax 22 620-33-76
e-mail: komprog@pan.pl


Instructions for authors

 

Intrukcja dla autorów

This page uses 'cookies'. Learn more